AVAILABLE FORMATS

Download Watch Now

Secure Verified

传家
5/10 by 1 users
Title:Legacy
Genre: Drama
First Air Date: 2022-05-19
Last Air Date: 2022-06-24
Number of Seasons: 1
Number of Episodes: 45
Runtime: 45 min
Overview:
Stars: Qin Lan (Yi Zhongling), Wu Jinyan (Yi Zhongyu), Zhang Nan (Yi Zhongxiu), Nie Yuan (Xi Weian), Han Geng (Tang Fengwu), Zheng Kai (Lu Pei)